Σχετικά με την Εφαρμογή share.uoa.gr

Ανάπτυξη: Email.uoa.gr Team, Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Original Directory Listing Script ©2005 Ash Young.

Prototip script by nick@nickstakenburg.com, see http://www.nickstakenburg.com/projects/prototip/, licensed under a Creative Commons Attribution - Noncommercial - No Derivative Works License.